Categorii
Diverse

Decalogul lui Aurel și roșiile din Poieni

#roșiiledealtădată #roșiicugust #roșiideCerbești #RoșiidinPoieni
Decalogul lui Aurel, un român întors acasă, după 12 ani de diasporă!
1. Proprietar acasă și nu chiriaș afară;
2. Stăpân în solariile lui și nu angajatul cuiva;
3. Aproape de soție și copii;
4. Vinde pe bază de comandă în Cluj Napoca;
5. Va deschide pe viitor un atelier de procesare roșii;
6. Va certifica alimentele în sistem ecologic;
7. Va atesta alimentele în sistem montan;
8. Va atesta alimentele în sistem tradițional;
9. Va organiza un sistem de abonament cu consumatorii;
10. Îi va ajuta pe alți tineri țărani cu sfaturi din experiența lui;

#roșiiledealtădată #roșiicugust #roșiideCerbești #Roșiidin

Poieni Aurel’s decalogue, a Romanian returned home, after 12 years of diaspora!

1. Homeowner and not tenant outside;
2. Master of his solariums and not the employee of someone;
3. Close to the wife and children;
4. Selling on order basis in Cluj Napoca;
5. It will open a red processing workshop in the future;
6. It will certify food in ecological system;
7. It will attest to food in the mountain system;
8. It will attest to food in the traditional system;
9. It will organize a subscription system with consumers;
10. He will help other young peasants with advice from his experience;